7/02/2012

D.I.Y. plastic basket with brads

1.You need: a plastic basket - the New Yorker, the old belt with studs, 10 m rope for curtains medium length, glue.
1.Potrzebujesz: plastikowy koszyk - New Yorker, stary pasek z cwiekami, 10 m sznura do zasłon sredniej długosci, kle
j.


2. Cut the strip in half.
3. Cut off the ends of the strip.
4. Glue stick to cart.
5. Selected portion of a cord wrapped basket.
6. Add the bar to the frame from an old bag.

2.  Przecinamy pasek na pół.
3. Odcinamy końce paska.
4. Przyklejamy klejem do koszyka
5. Owijamy sznurem wybrany fragment koszyka.
6. Dodajemy pasek na ramę ze starej torebki.

photo by: AOF